APS KRYLBO

Här kan du läsa och se bilder från vårt arbete i Krylbo
Pumpstationen i Krylbo byggdes ursprungligen år 1968. Vårt uppdrag från beställaren var att byta allt i pumpstationen samt fräscha upp anläggningen med nytt rörgalleri och automatik.

Pumpar gick dåligt och miljön i allmänhet var bristfällig. Byggnaden bibehölls förutom komplettering med en ny ytterdörr, nya gallerluckor i rostfritt samt täckning av inkommande inloppsränna för att minska fria partiklar i luften från avloppsvattnet.

Beställaren ville även att vi skulle flytta upp inkommande vatten och tvättställ till övre plan samt komplettera med återströmningsskydd och flera spolposter i anläggningen för att underlätta renhållning.
APS Krylbo Ombyggnad efter 7APS Krylbo Ombyggnad efter 7
APS Krylbo Ombyggnad efter 7
APS Krylbo Ombyggnad efter 4APS Krylbo Ombyggnad efter 4
APS Krylbo Ombyggnad efter 4
Vidarepumpning påbörjades 2:a maj 2016 och stationen var åter i drift i slutet av samma månad. Sedan återstod målning, uppmärkning samt slutbesiktning. Det första steget i en sådan ombyggnation är att ordna med förbi/vidarepumpning för att kunna koppla bort stationen från avloppsnätet. Pumpar och utrustning för detta kan hyras genom oss. Sedan följer rivning och rengöring av befintlig anläggning. Vid sådana arbeten använder vi alltid helkroppsdräkt och skyddsutrustning med friskluftsmask.

Efter en komplett ombyggnad likt denna, där både pumpar och automatik bytts ut, CE-märker vi stationen och levererar komplett dokumentation med upprättade relationshandlingar över den nya pumpstationen.


Fakta om pumpstationen

Den är utrustad med tre pumpar som alternerar sinsemellan varandra. Två pumpar är till för normalflöden om 150 liter per sekund och en tredje pump för höga flöden. Samtliga händelser, larm och övervakning är uppkopplat till överordnat system via fiberanslutning.

Galleri

Här kan du se fler bilder från vårt arbete i Krylbo.