Rörgalleri

Våra rörgallerier svetsas i vår egen verkstad utav mycket duktiga licensierade svetsare. Som standard använder vi rostfritt stål motsvarande EN1.4301 men där kunden önskar använder vi även syrafast stål.
​​​​​​​
Alla våra rörgallerier är utformade med tanke på små friktionsförluster och för enkel demontering. 
TRYCKSTEGRINGSSTATION1TRYCKSTEGRINGSSTATION1
TRYCKSTEGRINGS-STATION
AVLOPPSPUMPSTATION1AVLOPPSPUMPSTATION1
AVLOPPS- PUMPSTATION

ÖVRIGA ​​​​​​​PRODUKTER

DAGVATTENPUMPSTATION1DAGVATTENPUMPSTATION1
DAGVATTEN-PUMPSTATION
BRUNNSOVERBYGGNAD111BRUNNSOVERBYGGNAD111
BRUNNS-ÖVERBYGGNAD
verbyggnd Avloppspumpstation11verbyggnd Avloppspumpstation11
ÖVERBYGGNAD
OMBYGGNAD1OMBYGGNAD1
OMBYGGNAD
TRYCKSTEGRINGSSTATION1TRYCKSTEGRINGSSTATION1
TRYCKSTEGRINGS-STATION
FONTAN11FONTAN11
FONTÄN
AUTOMATIKAUTOMATIK
AUTOMATIK
BYGGSATSBYGGSATS
BYGGSATS
EZ-VENTIL1EZ-VENTIL1
VATTENKIOSK/ SLAMKIOSK
INREDNING1INREDNING1
INREDNING PUMPSTATION
Kontakta oss om du vill ha en offert eller diskutera ett VA-problem!