DAGVATTEN-
​​​​​​​PUMPSTATION

När du vill gå torrskodd.
Att hålla bort överflödigt vatten från vägkorsningar och gångtunnlar är viktigt för att infrastrukturen ska fungera. En dagvatten-station ska ofta dimensionernas för att klara både 10- och 100-årsregn.

Vi bygger dagvattenpumpstationer utifrån dina önskemål både med och utan överbyggnad. Automatikskåpen monteras på ingjutna stolpar i betongdäcket eller alternativt som markskåp. Ventilerna sitter nere i brunnen på ett rostfritt rörgalleri svetsat av våra licensierade svetsare.

När anläggningen är färdigmonterad av vår personal utförs ett flertal kontroller av både maskin och elinstallationer. Efter driftssättning lämnas en  omfattande dokumentation på alla ingående komponenter och stationen
CE-märks enligt maskindirektivet.
Dagvattenpumpstation-Dala-Kommunalteknik-4Dagvattenpumpstation-Dala-Kommunalteknik-4
Dagvattenpumpstation Dala Kommunalteknik 4
Dagvattenpumpstation-Dala-Kommunalteknik-3Dagvattenpumpstation-Dala-Kommunalteknik-3
Dagvattenpumpstation Dala Kommunalteknik 3
Dagvattenpumpstation-Dala-Kommunalteknik-5Dagvattenpumpstation-Dala-Kommunalteknik-5
Dagvattenpumpstation Dala Kommunalteknik 5
Dagvattenpumpstation-Dala-Kommunalteknik-2Dagvattenpumpstation-Dala-Kommunalteknik-2
Dagvattenpumpstation Dala Kommunalteknik 2
Dagvattenpumpstation-Dala-Kommunalteknik-1Dagvattenpumpstation-Dala-Kommunalteknik-1
Dagvattenpumpstation Dala Kommunalteknik 1

Ingående

komponenter


Här kan du läsa mer specifikt om de olika
​​​​​​​komponenter som ingår i en dagvattenstation.
Kontakta oss om du vill ha en offert eller diskutera ett VA-problem!