TEKNIK & SERVICE


Förebyggande underhåll, service och reparationer av pumpar
Tanken med vår ny affärsgren Teknik & Service är att komplettera vårt nuvarande utbud av produkter och tjänster inom VA-branschen till att även innefatta förebyggande underhåll, service och reparationer. Något vi kan se att våra befintliga kunder efterfrågar. Vi riktar oss även till dig som jobbar inom till exempel industrin eller fastighetsservice.

Enheten utgörs i nuläget av två nya medarbetare, med lång erfarenhet i pumpbranschen. Vi kan erbjuda lång erfarenhet och en både bred samt specifik kompetens inom pumpar och pumpservice. Vi har en nära dialog med tillverkare och leverantörer och vi vill gärna veta mer kring hur vi kan hjälpa just dig.

Välkommen att höra av dig!
Öka livstiden på dina pumpar
– teckna ett serviceavtal


Pumpar är ofta dyra i inköp och med enklare och regelbundet underhåll kan livstiden ökas markant. Ibland saknas kunskap eller resurser hos våra kunder och där kan vi komma in som ett stöd. Tillsammans sätter vi ihop ett serviceavtal med lämpliga åtgärder och tidsintervall. När servicen är genomförd rapporteras resultatet tillbaka till kunden med eventuella förslag på ytterligare åtgärder som behövs.

Exempel på åtgärder är en visuell syn av pumpar, byte av olja, smörjning av smörjpunkter.
Vi utför vid behov även lagerkonditionskontroll, flödesmätning och pumphjulsjustering.

Vi tecknar även serviceavtal för tillsyn och underhåll för hela pumpstationer samt service och kontroll av brandposter.
Är skadan redan skedd

Även om pumpar håller längre med regelbundet underhåll och service så kan de ibland behöva repareras. Vi kan felsöka på plats och vid behov tar vi pumparna med till verkstaden. Efter felsökning lämnar vi ett kostnadsförslag och gör tillsammans en bedömning om pumparna är värda att laga eller om det är dags för en ny pump.

Vanliga slitagedelar som kan behöva bytas är axeltätningar, lager och pumphjul. Vi kan också utföra axeluppriktning vid behov.
Behöver du en ny pump

När pumpen inte längre går att reparera är det troligtvis dags för en ny pump. Vi säljer pumpar från de flesta kända fabrikat i Sverige.

Är du osäker på vilken pump du behöver så utför vi de beräkningar som behövs för att dimensionera rätt och hjälpa dig välja den mest effektiva och energisnåla pumpen utifrån förutsättningarna.

Vi hjälper dig så klart också att installera dina nya pumpar. Förutom specialister på pumpservice har vi egna konstruktörer, svetsare, elektriker och montörer.
Här kan du ladda hem vår broschyr om Teknik & Service som pdf.

ÖVRIGA PRODUKTER

Kontakta oss om du vill ha en offert eller diskutera ett VA-problem!