om företaget

Dala Kommunalteknik är din kompletta leverantör
​​​​​​​av pumpanläggningar inom vatten och avlopp.
Dala Kommunalteknik AB startades 1988 och är ett företag som i första hand vänder sig till dig som arbetar inom det kommunaltekniska området, dvs. vatten, avlopp, gator och vägar etc.

Vår specialité är pumpanläggningar, allt ifrån enskilda komponenter t.ex. pumpar, automatik, armatur, rörinredningar, mm. till helt nyckelfärdiga anläggningar. 

Vi utför även ombyggnad och renovering av befintliga pumpanläggningar. 

Dala Kommunalteknik verkar för att, i nära samråd med våra kunder, välja metoder produkter och material som ger den lägsta livskostnaden för varje anläggning. Detta innefattar anläggnings-, drift- och underhållskostnader samt miljöpåverkan.

Dala Kommunalteknik  ingår sedan 2019 i koncernen Uniwater.

shutterstock-373973104shutterstock-373973104
shutterstock 373973104
Bildserie 1Bildserie 1
Bildserie 1
Våra kunder har olika system och behov. Vi är inte låsta till någon standard eller leverantör utan anpassar våra lösningar efter kundens önskemål. Inom företaget finns gedigen erfarenhet och vi hjälper gärna till med både dimensionering och konstruktion. 
Pipe welder111Pipe welder111
BYGGSATS
Efter beställning och godkännande av arbetsritningar startar vi produktionen. Rörgallerier svetsas i vår egna verkstad av licenssvetsare. El och automatik samt inredning förmonteras i överbyggnaden. Allt  för att minska tiden för montage på plats och säkerställa konstruktion och kvalitet.
Bildserie 3Bildserie 3
Bildserie 3
Vid leverans skickas alla delar med kranbil och kan direkt lyftas på plats. Tryckstegringsstationer och vattenkiosker levereras ofta helt prefabricerade och kan i många fall anslutas av kunden. För nya avloppspumpstationer tar montaget på plats sällan mer än 2-3 dagar.
Bildserie 41Bildserie 41
Bildserie 4
 För att säkerställa kvalitet och funktion utför vi alltid en egenkontroll. Kontrollplanen finns tillsammans med manualer, datablad och ritningar i den tekniska dokumentationen som levereras i pärmar eller digitalt beroende på kundens önskemål. Alla våra nya anläggningar är kompletta med CE-märkning.

Bildserie 51Bildserie 51
Bildserie 5
Dala Kommunalteknik är ett litet företag med stor erfarenhet och kunskap. Hos oss har du kontakt med samma person genom hela projektet, från dimensionering, offert och konstruktion till tillverkning, montage och driftssättning.