pumpsump

Läs mer om betongstationernas fördelar.
Vi levererar som standard pumpsumpar i betong. Betong är ett stabilt och hållbart material som har många fördelar.
  • Lång livstid. En pumpbrunn i betong håller i minst 100 år. Troligen längre.
  • Tyngden gör att brunnen inte behöver förankras. Vid högt grundvatten finns möjlighet att lägga till en utkragning som hindrar uppflytning.
  • Betong är ett material som är bra ur miljösynpunkt både under tillverkning och användning.
  • Genomföringar kan lätt ändras i en betongbrunn där gamla hål kan gjutas igen och nya lätt borras och tätas med gummiringar.
Pumpsumpen levereras av en kranbil som lyfter sumpen direkt på plats.

Sumparna är utförda med en rejäl vout för att minska risken för sedimentering. I våra avloppspumpstationer installerar vi som standard också en manuell omrörningsfunktion för att göra problemen med sediment än mindre.

Pumpfötterna fäster vi i en ingjuten bultram med rostfria skruvar. 

ÖVRIGA ​​​​​​​PRODUKTER

Kontakta oss om du vill ha en offert eller diskutera ett VA-problem!